MISA ČR

Benefity programu

benefityBenefity pro děti

 • Příležitost naučit se říkat „ano“ a „ne“
 • Pocit, že je individuálně vnímáno a bráno na vědomí
 • Relaxace, snížení hladiny stresu
 • Povzbuzení a rozvoj představivosti
 • Naplnění potřeby kontaktu
 • Vnímání a respektování druhého a jeho potřeb
 • Vnímání svého těla a určení hranic
 • Respekt vůči sobě i ostatním
 • Redukce agresivity

 

 
benefity(1)Benefity pro učitele

 • Více harmonie ve třídě
 • Snadnější vedení třídy
 • Lepší koncentrace dětí
 • Pozitivní a účinná výuka
 • Nástroj pro zvládání třídy
 • Zlepšení důvěry a vztahů učitel – dítě
 • Klidnější a pozornější děti
 • Vyšší výkonnost během vyučovacího dne
 • Skupinové aktivity – propojení dětí
 • Získání popularity učitele
 • Pocítění pozitivního účinku hormonu oxytocinu
 • Zlepšení komunikace učitel – rodič – dítě

 

 
benefity(2)Benefity pro rodiče

 • Pozitivní činnost, která jim pomůže uklidnit jejich dítě
 • Rodiče přijímají dotek od svých dětí
 • Děti v noci lépe spí
 • Činnost, kterou mohou s dětmi sdílet
 • Zlepšení vztahů mezi sourozenci
 • Nový komunikační nástroj v rodině
 • Změna života – životního stylu
 • Prohloubení důvěry v sebe i k rodičům a sourozencům
 • Propojení celé rodiny
 • Redukce zdravotních problémů
 • Neverbální projev lásky v rodině
 • Změna formy výchovy

 

 
benefity(3)Benefity pro celou školu

 • Praktický nástroj proti šikaně
 • Kontinuita, jak dítě pokračuje rok za rokem
 • Pocit jednoty v celé škole
 • Děti různého věku a z různých tříd si pomáhají navzájem
 • Stejná aktivita pro široký věkový rozsah dětí
 • Pocit sounáležitosti se školou
 • Prohloubení spolupráce mezi školou a rodiči
 • Dobré jméno školy
 • Zajímavější škola pro rodiče

 

 
benefity(4)Benefity pro společnost

 • Mírumilovnější společnost
 • Nižší výskyt drogových a jiných závislostí
 • Méně stresující prostředí
 • Začlenění handicapovaných do společnosti
 • Úcta k sobě a k ostatním
 • Respekt, otevřenost, sblížení pro celou společnost
 • Přinesení nového druhu vědomí do společnosti
 • Prevence chorob
 • Přijetí doteku jako normální a zdravé součásti života