MISA ČR

Program MISP

MISP – MASSAGE IN SCHOOLS PROGRAMME

 

Program HAPTICKÉ INTERAKCE
pro děti od 4 do 12 let

 

Program MISP byl úplně prvním programem, který měl za úkol zavést dotek a dotekové aktivity pro děti ve věku 4 – 12 let do školního prostředí. Byl primárně navržen tak, aby splňoval požadavky škol na snížení šikany a násilí mezi dětmi. V praxi se ukázal jako velmi úspěšný, přičemž studie prokazují pozitivní dopad na koncentraci a zlepšené chování dětí. 

 

svět v rukách dětí(1)

 

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem pro zlepšení kvality života dětí ve školách s využitím interaktivního dotyku. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách i mimo školní zařízení naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě. Děti se speciálními potřebami mohou také praktikovat program MISP na úrovni svých schopností a dovedností.

Program MISP je rozdělen do dvou hlavních aspektů. Prvním je základní sestava masážních pohybů, které doporučujeme učitelům trénovat denně. Sestava se provádí vždy ve stejném pořádí, čímž se dětem poskytuje pocit bezpečí. Druhým aspektem je zapojení doteku a pohybu v průběhu učení, jelikož děti dokáží vstřebávat informace a učit se daleko efektivněji, je-li zapojeno jejich tělo i celá osobnost.

Oba aspekty jsou založeny na pojmu úcty k sobě a k ostatním.

 

[Původní velikost] Prezentace MISP

 

Historie programu MISP

 

Program MISP byl oficiálně založen v roce 2000 Miou Elmsäter ze Švédska a Sylvií Hétu z Kanady. Obě věří v nakažlivý efekt důvěryhodného, dobře strukturovaného a přitom jednoduchého programu. V tomto duchu spojily své zkušenosti k vytvoření programu MISP.

Obě také věří v zásadu, že sdílené jednotné základní kurikulum jako pevný základ, je pro program nutné, aby byl úspěšný. Tento pevný základ může také sloužit jako nástroj, který pomůže důvěryhodnosti a profesionalitě, aby se stal nedílnou součástí étosu programu.

Jejich konečnou  vizí je, že budou tisíce instruktorů MISP a stovky trenérů MISP, všichni vyučující program, všichni sdílející svou oddanost s láskou tak, aby se pečující dotek stal životní cestou pro děti ve všech školách, na celém světě.

Program byl poprvé představen ve Velké Británii v roce 1999 a nyní se rozšířil do padesáti zemí po celém světě. V Anglii vznikla mezinárodní asociace MISA, jejímž posláním je poskytovat vysoce kvalitní a profesionální proškolení všech pedagogů a dalších spolupracovníků, kteří chtějí přivést ošetřující dotek do škol a vytvořit fórum pro sdílení těchto zkušeností a znalostí mezi veřejností.

 

Nový koncept

 

Praktikování programu MISP je zcela nový koncept v dnešní moderní společnosti. 

Projekt MISP – haptická interakce je jedinečný „masážní“ program zaměřený na dítě, kterým lze pomoci dětem po celém světě.

Program měl dosud velký úspěch jak pro děti, tak i pro jejich rodiče a učitele. A proč je to tak? Vzhledem k tomu, že lidské bytosti potřebují dotek pro svůj zdravý vývoj. Děti dělají jednoduchou masážní sestavu (rutinu) dle našeho programu MISP, což snižuje jejich stres, zvyšuje šanci na lepší koncentraci ve škole a lepší odpočinek doma.

 

Proč program MISP ve školách?

 

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy dotekového aktivizačního cvičení jsou:

 • Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.
 • Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.
 • Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.
 • Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.
 • Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.
 • Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.
 • Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.
 • Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.
 • Učebna je tišší.

Výhody pro fyzický rozvoj:

 • Podporuje integraci nervového systému k rozvoji dítěte.
 • Podporuje tělesný růst.
 • Podporuje mozkovou stimulaci růstu prostřednictvím dotyku.

Výhody pro emocionální vývoj:

 • Podporuje percepční zpětnou vazbu od nervových zakončení v pokožce.
 • Stimuluje uvolňování endorfinů, které podporují zdravý spánek a celkový pocit pohody.
 • Nižší výskyt psychosomatických onemocnění jako jsou bolesti hlavy a žaludeční bolesti.

Výhody pro imunitní systém:

 • Podporuje vývoj silné imunity pomocí změny v sympatickém nervovém systému, snížení negativních účinků stresu na dítě.

Program MISP řeší mnoho dalších problémů s dětmi jako je hyperaktivita, šikana, sociální vazby a další…

 

Co zavedení programu MISP podporuje?

 

 • Fyzický a emocionální rozvoj. Snižují se účinky stresu na vývoj dítěte.
 • Dochází ke zvýšení povědomí o lidském těle.
 • Tím jak dochází ke zpracování pocitu strachu a úzkosti, omezí se stres a napětí na vyvíjející se kostru a svalovou soustavu.
 • Snižuje se výskyt psychosomatických a chronických onemocnění jako jsou bolesti hlavy, svalů, nevolnost, žaludeční potíže, astma a mnohé další související vývojové problémy, hyperaktivita atd.
 • Masáž je účinná pro zlepšování funkce plic a krevního oběhu, což vede k celkovému pocitu pohody.
 • Zlepšení pozornosti dítěte, lepší zaostření, lepší soustředění, lepší paměť.
 • Rozvíjení dobrých sociálních dovedností, méně agresivity.
 • Obnovením rovnováhy dochází ke snížení stresového hormonu na lidský mozek, rozvíjejí se přirozené mechanismy k zvládání takových nástrojů jako je např. schopnost snadněji se naučit číst a rozvíjet řeč.

 

 

Jak to vypadá v praxi?

 

Haptická interakce – MISP se provádí pouze mezi dětmi, které pracují ve dvojicích. Děti jsou normálně oblečené. Instruktor MISP (později učitel) vede děti prostřednictvím jednotných „masážních“ prvků (rutiny), které se používají ve všech zemích, kde MISP působí tím, že ukazuje jednotlivé tahy buď na učiteli nebo ve vzduchu. Tahy se provádějí na zádech, krku, ramenou, hlavě a pažích. Jakmile se děti sestavu naučí, trvá cvičení přibližně 8 – 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění tak, aby si každé dítě dotekovou sestavu zažilo. Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se sestavu naučí, probíhá MISP poměrně snadno, tak, aby se stalo součástí jejich každodenního života.

 

Existují dvě velmi důležité zásady v programu MISP, které se musí dodržet

 

 1. Děti musí vždy provádět dotekovou sestavu jen mezi sebou (tj. dítěte se nedotýká cizí dospělý!).
 2. Každé dítě se rozhodne, zda chce dotek přijmout či ne. Před zahájením dotekové sestavy se dítě, které předává dotek musí vždy zeptat o svolení druhého dítěte. Tímto způsobem se děti učí určit hranice, a to jak jejich vlastní, tak i těch ostatních.

 

 

RESPEKT
je klíčovým bodem při práci s programem MISP. Princip respektu je podporován a vyžadován na mnoha úrovních v rámci programu.

 


 

Cena aplikace programu MISP:

Základní školy – 3 aplikace = 375 Kč/1 dítě
Mateřské školy – 5 aplikací = 375 Kč/1 dítě

 


 vize a mise(5)

 


  Na program MISP se vztahuje autorské právo,

a proto může být zaveden do Vašeho zařízení jen řádně vyškoleným certifikovaným instruktorem, který je držitelem mezinárodního certifikátu.

 


Seznam certifikovaných instruktorů, kteří jsou součástí Asociace MISA ČR naleznete ZDE. Pro jakékoliv další informace nás prosím kontaktujte – viz kontakt v zápatí.