MISA ČR

O zakladatelkách MISP

Mia Elmsäter
Mia Elmsäter

Mia je matkou tří synů a žije ve Švédsku.

Studovala sport na vysoké škole v roce 1971 a také studovala v roce 1984 Montessori metodu vzdělávání pro denní péči o děti. Tři roky vlastnila a provozovala alternativní centrum denní péče.

Stala se kvalifikovaným instruktorem kojeneckých masáží v Mezinárodní asociaci kojeneckých masáží (IAIM – Internataional Association of Infant Massage) a v roce 1986 průkopníkem masáží dětí ve Švédsku s kvalifikací instruktora IAIM a od roku 1990 trenéra IAIM. Mia je členem vzdělávacího výboru IAIM, zodpovědného za proces vzdělávání a certifikace trenérů a je trenérem – konzultantem. Zasedá v radách a komisích jak na mezinárodní úrovni, tak i ve Švédsku od roku 1989, stejně tak funguje jako manažerka IAIM Mezinárodního úřadu od roku 1991. Od roku 1987 je kvalifikovanou instruktorkou dětského plavání.

V roce 1990 Mia, spolu s kolegy pro masáže děti, představila program IAIM v Rumunsku. To vedlo k založení Sunrise denního centra, které bylo prvním centrem v Rumunsku, jež začlenilo děti se speciálními potřebami. Mia vytvořila sponzorský program pro peněžní podporu mezi Švédskem a Rumunskem, který funguje dodnes.

Mia vytvořila a spoluvytvořila několik masážních a dotekových programů, včetně tzv. „Tactile Stimulation“ (hmatová stimulace) pro děti i dospělé se speciálními potřebami, „Touch Therapy“ (dotekovou terapii) používanou v ošetřovatelských domech, „Child Massage“ (dětská masáž) používaná v centrech denní péče a „Massage in Schools“ (masáže ve školách) pro děti školního věku. Navíc, masážní program pro střediska denní péče byl rozšířen i do jiných zemí.
Dobrovolně pracovala v neonatálních odděleních ve Švédsku a vytvořila podpůrnou skupinu pro rodiče, kteří mají děti s Downovým syndromem.

Vytvořila dvě videa, jedno pro masáže nemluvňat a druhé pro masáže kojenců, dětí a dospělých se speciálními potřebami. Rovněž odpřednášela řadu přednášek a besed na podporu pečujícího doteku během kongresů pro lékaře i laiky, pro zdravotní odborníky, který se věnují lidem se speciálními potřebami a pro masážní terapeuty.

Mia sloučila své zkušenosti s kolegyní Sylvií Hétu a společně vytvořily „Program Masáže ve školách“ a uvedly jej v roce 1999 do Velké Británie. V roce 2006 se stala spoluautorkou knihy „Touch In Schools: A Revolutionary Strategy for Replacing Bullying with Respect and Reducing Violence“ (Dotek ve školách: Revoluční strategie pro nahrazení šikany respektem a snižováním násilí), publikovanou v roce 2008.


Sylvie
Sylvie Hétu

Sylvie je matkou tří dětí, dvou synů a jedné dcery. Žije střídavě v Montrealu (Kanada), kde žijí také její děti a v Anglii, kde žije a pracuje její manžel.

Sylvie vystudovala Le College Maisoneuve v Montrealu v roce 1976 a promovala s diplomem z výživy. Poté studovala pedagogiku na montrealské univerzitě, kde absolvovala v roce 1980 bakalářské studium v oboru předškolní a základní vzdělávání. Pracovala dva roky v denním centru a po dobu tří let jako učitelka základní školy. Začala studovat znovu v roce 1995 v Institutu Rudolfa Steinera v Quebecu a po splnění tří let odborné přípravy se stala v roce 1998 kvalifikovaným Steiner – učitelem (Waldorfská škola). Je smluvním učitelem školy Rudolfa Steinera v Montrealu, kde vyučuje výživu a biologii mladistvých.

V roce 1983 se stala kvalifikovanou instruktorkou kojeneckých masáží a v roce 1989 kvalifikovaným školitelem instruktorů v Mezinárodní asociaci kojeneckých masáží (IAIM). Propagovala dětské masáže v Kanadě a byla prezidentkou pobočky IAIM v Québecu o dobu deseti let.

Sylvie vytvořila postupy pro masáže batolat ve skupinách, v centrech denní péče, v předškolních zařízeních a pro děti školního věku, které prezentovala učitelům během studijních pobytů a na vzdělávacích přednáškách kolegům na vysokých školách a univerzitách v její provincii.

Dělala dobrovolnickou práci v l´Hospital Sainte Justine de Montréal v Kanadě a v kanadských dětských nemocnicích pro kojence a děti. Dělala také dobrovolnickou a smluvní práci po dobu deseti let v „Naissance“, alternativním centru pro podporu rodičů, umožňující prenatální kurzy a workshopy pro budoucí rodiče a také se podílela na tvorbě videa pro alternativní přístupy v porodu a kojenecké péči.

Založila v roce 1996 ve své provincii „Au Coeur de l‘ Enfance“, která se skládá ze služeb a je zdrojem vzdělávání pro rodiče a vychovatele inspirované walfordskou školou. Je také smluvním učitelem pro vládní programy pro rané dětství a ve společnosti „Concertation Femmes“ vedla kurzy pro imigrující ženy, které se chtěly stát pečovatelkami dětí.

Je autorkou knihy The Song of the Child (Píseň dítěte), publikovanou v roce 2004. Spolu s Miou jsou autorkami výše uvedené knihy „Touch in Schools…“.