MISA ČR

Časté otázky

 

Otázka v ruce

Co je to program MISP?

Program MISP (Massage in Schools Programme) je jednoduchým a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. V programu MISP se používá série jednoduchých pohybů/tahů. Děti se masírují navzájem a to přes oblečení v krátké masážní sestavě. Více o programu MISP najdete zde.

Je program MISP zaváděn do škol pouze v České republice?

Program MISP je celosvětový a v současné době se s ním můžete setkat již v 38 zemích celého světa. Koncepce programu je velmi kvalitně a pečlivě zpracována a ve všech zemích je nastavena podle stejných pravidel.

Může se pracovat s programem MISP pouze ve školách?

Program MISP může být aplikován ve školách, předškolních zařízeních, v mimoškolních zájmových zařízeních, družinách, komunitních centrech apod. Může být využíván v klubech pro rodiny s dětmi a také v rodinách samotných.

Jedná se o klasickou masáž?

Ne, nejedná se o terapeutickou masáž, jak si asi většina lidí představuje. Program MISP využívá dotek v kombinaci s péčí a respektem. Děti se „masírují“ navzájem, a to zásadně přes oblečení na zádech, krku, pažích, rukou a hlavě. Nepoužívá se žádný olej ani jiný klasický masážní prostředek. Dá se říci, že je to aktivizační dotekové cvičení, které vede ke stimulaci nervového systému, tvorbě hladiny oxytocinu a celkovému zklidnění dítěte.

Je program MISP určený pro všechny věkové skupiny dětí?

Program MISP je určený pro věkovou skupinu dětí od 4 do 12 let. Tato věková skupina je vybrána záměrně a to na základě studií o vývoji dítěte. Důvodem, proč jsou dotek a pohyb opravdu vhodnou metodou pro děti je fakt, že děti se učí skrze svoje tělo, svým tělem a dokonce díky svému tělu. Důvodem, proč jsou dotek a pohyb opravdu vhodnou metodou je, že se děti učí vnímat své tělo.

Proč program MISP není vhodný pro děti starší 12 let?

Dospívající děti vyžadují poněkud odlišný přístup. Jakmile dorostou do puberty, jejich vztah k vlastnímu tělu a k ostatním se zásadně změní. V této konkrétní fázi jejich vývoje jim může být také velmi nepříjemné dotýkat se ostatních. Toto tvrzení bylo ověřeno v průběhu schvalování programu MISP.

Může zavádět program MISP do škol a jiných zařízení jakákoliv osoba, která o programu slyšela a z vlastního zájmu ho chce použít?

Ne. Program MISP může zavádět pouze certifikovaný instruktor MISP za přítomnosti dětí a jejich pečovatele/učitele.

Při provádění programu MISP masíruje dítě dospělá osoba?

Ne. V programu MISP se zásadně masírují pouze děti navzájem. Instruktor MISP nebo učitel pouze dohlíží a z počátku děti instruuje/vede. Jedinou výjimkou je provádění programu MISP v rodinách, kde se může dítěte dotýkat rodič, prarodič, či sourozenec.

Pro zájemce o program MISP

Jak se mohu stát certifikovaným instruktorem MISP?

Chcete-li se stát certifikovaným instruktorem MISP, musíte absolvovat dvoudenní intenzivní kurz MISP. Na kurzu obdržíte dostatečnou kvalifikaci k zavádění programu MISP do školních a mimoškolních zařízení, včetně podrobného manuálu a návodu, jak s programem pracovat. Aktuální nabídku kurzu najdete ZDE. V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat.

Musím mít pedagogické vzdělání, když chci s programem MISP pracovat?

Pedagogické vzdělání není nutné. Certifikovaní instruktoři MISP jsou kromě pedagogů z řad zdravotníků, masérů, terapeutů, asistentů pedagoga, rodičů apod. Při zavádění programu do školských zařízení je instruktor lektorem, který vede děti za přítomnosti pedagoga.

Pro školy a organizace

Jak se může naše škola, klub či rodina do programu MISP zapojit?

Jsou tu dvě možnosti:

  1. Najdete si certifikovaného instruktora MISP, případně Vám můžeme s výběrem instruktora pomoci. Ten vám zavede program MISP v jednotlivých třídách či klubu. Po ukončení aplikace certifikovaným instruktorem převezme aktivitu jednotlivý pedagog ve své třídě. / Třídní učitel
  2. Vaše škola či klub si určí svého pedagoga/člena, který absolvuje dvoudenní kurz instruktora MISP a obdrží platný certifikát. Poté již může aplikovat program MISP ve Vaší škole sám.

 

Může absolvent dvoudenního kurzu MISP po obdržení certifikátu instruktora MISP vyučovat další pedagogy, aby mohli aplikovat MISP sami v dalších třídách?

Toto možné není. Vyučovat další instruktory MISP může pouze certifikovaný trenér MISP. Instruktor MISP je oprávněn pouze k práci s dětmi. V České republice jsou tři certifikovaní trenéři MISP – viz seznam instruktorů.

Jak mohu najít certifikovaného instruktora?

Instruktora MISP, který je ve Vaší lokalitě můžete najít v našem seznamu instruktorů ZDE nebo nám můžete zavolat a my Vám s výběrem instruktora pomůžeme.

Jaký přínos bude mít začlenění programu MISP do výuky?

Program MISP má mnoho benefitů jak pro dítě samotné, tak pro školu i rodiče. Mezi hlavní přínosy začlenění programu MISP do výuky jsou:

Výhody pro děti: příležitost naučit se říkat „ano“ a „ne“ před dotekem, pocit, že jsem individuálně vnímán a brán na vědomí, zlepšení koncentrace, povzbuzení a rozvoj představivosti, naplnění potřeby kontaktu…

Výhody pro školu a třídu: více harmonie ve třídě, snadnější vedení třídy, získání popularity a autority učitele, účinný nástroj proti šikaně, prohloubení spolupráce mezi školou a rodiči, pocit jednoty v celé škole, zlepšení důvěry a vztahů učitel – žák…

Výhody pro rodiče: rodiče přijímají pečující dotek od svých dětí a naopak, děti v noci lépe spí, činnost, kterou mohou s dětmi sdílet společně, nový způsob vzájemné komunikace, propojení celé rodiny, redukce zdravotních problémů, naplnění mentálních, emočních potřeb dětí…

Jak často by se měl program MISP používat?

Doporučujeme provádět MISP každý den v určitou dobu, buď na začátku školního dne, případně v době, kdy bývají děti nejvíce unavené či roztěkané tak, aby se uklidnily a byly schopny se lépe koncentrovat. Ideálně se dá program MISP využívat i ve školních družinách.

Jak dlouho trvá zavedení programu MISP?

Program MISP se zavádí ve třech až pěti dnech (většinou vždy po týdnu). Při každém setkání se děti naučí 3 – 5 nových tahů, celkem tedy 15 masážních prvků. Při zavádění programu trvá každá aplikace cca 30 minut. Jakmile se děti sestavu naučí, doba, která je třeba vyčlenit pro MISP je cca 15 – 20 minut.

Jak probíhá aplikace programu MISP ve třídě?

Děti pracují ve dvojicích, běžně oblečené. Jedno dítě je masírované, druhé masíruje a poté se vymění. Před zahájením dotekových aktivit musí dítě vždy požádat svého spolužáka o dovolení. Děti jsou vedené instruktorem MISP, který předvádí jednotlivé tahy buď na dospělé osobě, nebo ve vzduchu. Jednotlivé tahy se provádí na zádech, krku, pažích, rukou a hlavě.

Pro rodiče

Dozvím se o tom, že škola, kterou moje dítě navštěvuje, chce aplikovat program MISP do třídy?

Před zavedením programu MISP do školy jsou rodiče vždy o této aktivitě písemně vyrozuměni. Je také možné svolat mimořádnou rodičovskou schůzku, na které se rodiče dozví podrobnosti a je jim program MISP názorně představen. Účast v programu je dobrovolná.

Co se stane, když se moje dítě nebude chtít programu MISP účastnit?

Respekt je klíčovým bodem při práci s programem MISP. Před každou aplikací programu MISP se dítě samo a svobodně rozhoduje, zda se chce či nechce masáže účastnit. Pokud se neúčastní, zůstává přítomno ve třídě a vše jen pozoruje.

Kdo bude aktivity s dětmi provádět? Učitel nebo lektor zvenku?

Zavedení programu MISP do třídy může provést pouze certifikovaný instruktor MISP, který vede přímo děti ve třídě. Toto se děje za přítomnosti vyučujícího. Po zavedení programu MISP  přebírá tuto aktivitu učitel ve třídě.

Co je cílem programu MISP? Proč se ho má mé dítě účastnit? 

Vizí programu MISP je, aby každé dítě ve škole zažilo pozitivní a pečující dotek každý den… všude na světě. Pro zdravý vývoj dítěte je dotek primární záležitostí, bez které se nemůže vyvinout v sebe-vědomou a zdravou bytost. Navíc se u dětí vědomým a pečujícím dotekem eliminuje vnitřní stres, rozvíjí se kreativita, pozitivní naladění, děti jsou více uvolněné a radostné.

Jak dlouho je program MISP ve školách? Je to nový program?
V České republice je program MISP ve školách od října 2012. Program je celosvětový a jeho zakladatelky Sylvie Hétu a Mia Elmsäter s ním ve školách pracují již od roku 2000.  V současné době se program MISP zavádí již v 38 zemích celého světa.

Mám dítě s poruchami učení. Je program MISP pro něj vhodný?

Ano. Pro děti s poruchami učení je program MISP velice vhodný. Děti se po dotekových aktivitách zklidňují, jsou více soustředěné a lépe se koncentrují na výuku.

Mám dítě se speciálními potřebami. Je vhodné, aby se programu MISP účastnilo?

Ano. Obvykle jsou masážní tahy přizpůsobeny tak, aby těmto dětem vyhovovaly a cítily se bezpečně. Děti se zdravotním postižením si obvykle naleznou vlastní způsob, jak masážní sestavu provádět.