MISA ČR

Odborný pohled na MISP

Možnosti indikace aspektu environmentálního zdraví v programu MISP

 

Masáže představují ze systémového hlediska podněty z prostředí systému. Jak vyplývá z přílohy, jde o podněty fyzikální (dotyk), sociální (verbální kontakt, vztah), psychický (emoční, v neposlední míře odpojení vědomí od prostředí -forma meditace).

Podněty působí na nervovou soustavu jedince – centrální, ve formě masáže reflexních bodů drah, ale i o periferní (celkové fyzikální prostředí, sociální atmosféra v čase masáže).

Jsou známé, proklamované změny (benefity):

 • snížení hladiny stresu
 • vnímání vlastní osobnosti
 • změna váhy personální akceptace jiných jedinců
 • zvýšení sebevědomí

Sumárně jde o lepší vztah k sobě, sociálnímu okolí, hierarchii společenského žebříčku, změny vlastností osobnosti.

V psycho-somatické rovině jsou to změny:

 • v imunitním systému
 • příznivé změny poměru sympatica (deaktivace) a parasympatika (aktivace)

Uvedené změny ve vědomí jedince (I. prostředí) se projevují v behavioru (chování) v sociálním prostředí všech dimenzí (třída, škola, rodina, společnost). Jejich součet (spolu) vytváří prostředí třídy (II. prostředí), prostředí školy (III. prostředí), prostředí rodiny (IV. prostředí) a prostředí společnosti (V. prostředí), včetně chování učitele, rodiče, systémovým propojením až po systémové změny, které se projevují (viz manuál) ve změně:

 • omezení šikany, násilí
 • vytváření pocitu jednoty
 • vytvořených sociálních i hierarchických vazeb (věk, sociální skupiny, pohlaví)
 • v rodině se uvádí změny v celkovém uklidnění dítěte, zlepšení vztahu mezi sourozenci, rodiči a dětmi.

Ve společnosti (V. prostředí) se uvádí potenciální změny jako zvýšení mírumilovnosti společnosti, omezení závislostí různého typu, zlepšení sociálních návyků a celkovém stresu společnosti.

Zpětně se v konečném důsledku předpokládá zlepšení environmentálního zdraví ve všech dimenzích z důvodů:

Masáže tvoří podněty prostředí – životního prostředí a také ho mění. Jsou součástí environmentálního zdraví (toto tvoří synergii environmentu, behavioru a lidského zdraví).

Za environmentální aspekt hodnocení účinků masáží tedy můžeme pokládat, s ohledem na předcházející text, kategorie spojené s hodnocením sociálního aspektu environmentálního zdraví, tedy:

 • změny stavu zdraví (způsobovaného sociálním prostředím) – známé kategorie environmentálního zdraví
 • behavior, vše s vazbou na změny uvedené v dimenzích – jedinec, třída, škola, společnost – změn behavioru v relaci se stavem sociální atmosféry ve všech dimenzích, které jsou součástí životního prostředí

Zpracoval (jako 1. aproximaci prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.)

Spoluautoři: Dana Hegerová, Valpurga Hozáková

Banská Štiavnica, 2013

Diagram - působení a dosah MISP

Diagram – působení a dosah MISP