MISA ČR

Přidali jsme nové video

Na naše stránky do sekce Program MISP – Videa a prezentace jsme pro vás přidali další video. Tentokrát jsme natáčeli v Klubu maminek v Liberci. Tato organizace je zaštítěná neziskovou organizací D.R.A.K. a celkem do tohoto klubu dochází cca 200 maminek.

Jelikož se program MISP stal oblíbenou součástí života klubu, dovolili jsme si nafilmovat krátké video, aby jste tam mohli být alespoň na chvíli s námi.